top of page

תובענות ייצוגיות וקבוצתיות

למשרדנו מומחיות וניסיון עשיר בהגשת תובענות ייצוגיות וקבוצתיות אף בבית המשפט העליון ובית המשפט המחוזי אל מול גופים ממשלתיים, חברות מסחריות, חברות ביטוח ועוד.​

יודגש כי כשמדובר בהגשה של תובענה ייצוגית הדבר אינו כרוך בתשלום לעו"ד - תביעה ייצוגית הינה מיזם עסקי משותף של התובע ושל העו"ד המטפל. 

למי מתאים ההליך?

לצרכן בודד החושב שנפגע מחברה, גוף, תאגיד או רשות, ומעוניין לתבוע תביעה ייצוגית בשם קבוצת נפגעים אשר נפגעו פגיעה דומה לשלו.

לכל מי שמעוניין לקבל תמיכה ממשרד בעל ניסיון רב בתחום כנגד גופים גדולים במשק, רשויות ממשלה, חברות ביטוח, חברות זרות ועוד.

לכל מי שרוצה לברר את הבדיקות המקדמיות הדרושות בטרם הגשת בקשה לאישור התביעה כייצוגית, האם הוגשה תביעה דומה נגד הנתבע והאם התביעה הסתיימה.

IMG_0633.jpg

תיק ילדי טהרן

בשנת 1997 הוכרו לראשונה ילדי טהראן כניצולי שואה על ידי מדינת ישראל. משמעות ההכרה היא שעד שנת 1997 לא זכו ילדי טהראן לפיצויים מהמדינה בהתאם להסכם השילומים שנחתם עם ממשלת גרמניה. בשנת 2004 התאגדו 217 מילדי טהראן ותבעו באמצעות עוה"ד גד ויספלד את המדינה במטרה לקבל את הפיצויים שטענו כי חייבים להם משנות ה-50. טענת המדינה הייתה, כי הפיצוי המגיע להם הוא קולקטיבי ואותו הם כבר קיבלו. באוגוסט 2012 פסק בית המשפט המחוזי בתל אביב כי כל אחד מ-217 התובעים זכאי לפיצוי אישי בסך 50,000 ש"ח. בלב כבד ומשיקולי מדיניות משרד האוצר הפך ביהמ"ש העליון את ההחלטה.

 

למעבר לכתבה באתר ynet לחצו כאן

למעבר לכתבה אודות פסק הדין של בית המשפט המחוזי באתר The Marker לחצו כאן

תיק לוי אשכול 45

לאחרונה הגיש המשרד תביעה כנגד ועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב משום שדנה באיחור ניכר בערר שהוגש על היתרי בנייה שהונפקו לשני מבנים ברחוב לוי אשכול.

מדובר בתביעה תקדימית ומיוחדת במינה שהוגשה על ידי המשרד ומייצגת קבוצה של 42 בעלי דירות בגוש הגדול.

 

למעבר לכתבה באתר גלובס לחצו כאן

bottom of page