top of page

נדל"ן

משרדנו עוסק בסוגיות שונות ומורכבות של דיני התכנון והבניה.

בכלל זה המשרד מסייע בקנייה ומכירה של נכסי נדל"ן, עריכת עסקאות, הפשרת קרקעות, ייזום פרוייקטים, היבטי תכנון, מס, וכן בהתמודדות עם צווים מנהליים ושיפוטיים מכוחו של חוק התכנון והבניה, בתביעות לפי סעיף 197 לחוק זה, בתכניות איחוד וחלוקה לפי חוק זה, בייצוג מתנגדים לבקשות להקלות ולשימושים חורגים. לאורך השנים, המשרד זכה להצלחות רבות הן בייצוג בפני הוועדות העירוניות והמחוזיות השונות, הן בעתירות מנהליות בפני הערכאות המנהליות שמעליהן.

City Square

לאחרונה הגיש המשרד תביעה כנגד ועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב משום שדנה באיחור ניכר בערר שהוגש על היתרי בנייה שהונפקו לשני מבנים ברחוב אשכול.

מדובר בתביעה תקדימית ומיוחדת במינה שהוגשה על ידי המשרד ומייצגת קבוצה של 42 בעלי דירות בגוש הגדול.

 

למעבר לכתבה באתר גלובס לחצו כאן

bottom of page